Korfbal Vereniging Amstelveen

Veld: Startbaan 1, 1185 XP Amstelveen
Zaal: Pandora 3 1183 KK Amstelveen

Vacatures


Lid Scheidsrechterscommissie


Uren

 • Vergadering 1x per 4-6 weken;
 • Belasting +/-1 uur per week.

 

Taakomschrijving

Deze functie betreft het uitvoeren van algemene taken rondom het fluiten van wedstrijden, bijvoorbeeld het indelen van scheidsrechters, zoeken van vervangende scheidsrechters en/of organiseren van scheidsrechters voor wedstrijden buiten de deur.

 

Ben je geïnteresseerd? Vul dan snel je naam en email adres in en dan nemen we contact met je op!

 

Naam
Je e-mail

Barvrijwilliger


Uren

De tijd die hiervoor nodig is in de maanden augustus tot en met oktober en april tot en met juni geheel afhankelijk van de beschikbare tijd van de barvrijwilliger. Het clubhuis is open op de dinsdagavond, vrijdagavond en zaterdag overdag.

 

Taakomschrijving

Barvrijwilligers hoeven geen lid te zijn van de BHC; zij draaien mee met openen/sluiten/bardiensten.

Voor instructies en begeleiding wordt gezorgd.

 

Ben je geïnteresseerd? Vul dan snel je naam en email adres in en dan nemen we contact met je op!

 

Naam
Je e-mail

Lid Beheerscommissie (BHC)


Uren

De tijd die hiervoor nodig is in de maanden augustus tot en met oktober en april tot en met juni bedraagt circa 5 uren per week voor het openen/sluiten/bardiensten + het aantal uren van de gekozen taken.

 

Taakomschrijving

Algemene leden van de BHC draaien mee met openen/sluiten/bardiensten. Daarnaast zijn er verschillende vaste taken uit te voeren die verdeeld worden over de algemene leden. Afhankelijk van de beschikbare tijd en de eigen interesses kan een algemeen lid 1 of meer van deze taken uitvoeren.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • coordinatie schoonmaak clubhuis (1 uur per week);
 • maken barroosters (eenmalig 4 uren, daarna 1 uur per week);
 • communicatie barroosters (1 uur per week);
 • coordinatie openen en sluiten (1 uur per week);
 • registratie omzet (1 uur per week).

 

Ben je geïnteresseerd? Vul dan snel je naam en email adres in en dan nemen we contact met je op!

 

Naam
Je e-mail

Voorzitter Beheerscommissie (BHC)


Uren

De tijd die hiervoor nodig is in de maanden augustus tot en met oktober en april tot en met juni bedraagt circa 5 uur per week.

 

Taakomschrijving

De voorzitter van de BHC onderhoudt de contacten met het bestuur, organiseert de eigen vergaderingen en draait mee met openen/sluiten/bardiensten.

 

Ben je geïnteresseerd? Vul dan snel je naam en email adres in en dan nemen we contact met je op!

Naam
Je e-mail

Voorzitter Technische Commissie (TC)


Uren

 • 1x per 4 a 5 weken overleg voeren, TC vergaderingen;
 • Gedurende het seizoen gesprekken voeren met spelers en trainers;
 • Wedstrijden/trainingen van de selectie bezoeken, +/- 5 uur per maand;
 • Taken achter de schermen verrichten gedurende het seizoen, +/- 15 uur per maand.

 

Vaardigheden

 • Leiding kunnen geven aan een groep TC leden;
 • Goed kunnen communiceren, zowel binnen als buiten de vereniging;
 • Administratieve handelingen kunnen verrichten;
 • Positief en enthousiast zijn, initiatief nemen;

 

Taken

 • Het leiden van de vergadering en nagaan of de taken uit de vergadering ook gedaan zijn;
 • Agenda opstellen ten aanzien van de vergaderingen;
 • Aansturen van de TC leden en wedstrijdsecretariaat;
 • Beleid maken, actualiseren en communiceren betreffende de wedsrtijdteams;
 • Wedstrijden/spelers analyseren/bekijken van de selectie;
 • Inhuren sporthal betreffende trainingsuren;
 • Aanspreekpunt zijn voor de trainers/coaches van de selectie;
 • Aanspreekpunt zijn voor de selectie spelers;
 • Houden van evaluatie gesprekken met trainers en spelers van de selectie:
 • Contact onderhouden met verschillende commissies, wedstrijdsecretariaat en bestuur KVA;
 • Contact onderhouden met instanties buiten KVA (o.a. KNKV, Sportbedrijf Amstelveen);

 

Ben je geïnteresseerd? Vul dan snel je naam en email adres in en dan nemen we contact met je op!

 

Naam
Je e-mail

Lid Technische Commissie (TC)


Uren

 • 1x per 4 a 5 weken overleg voeren (in de periode dat de teamindeling gemaakt wordt, zal dit iets frequenter zijn);
 • Gedurende het seizoen gesprekken voeren met spelers, trainers (op ongeregelde basis);
 • Wedstrijden/trainingen analyseren/bekijken, +/- 5 uur per maand;
 • Taken achter de schermen verrichten gedurende het seizoen, +/- 8 uur per maand.

 

Vaardigheden

 • Goed kunnen communiceren, zowel binnen als buiten de vereniging;
 • Administratieve handelingen kunnen verrichten;
 • Positief en enthousiast zijn, initiatief nemen;
 • Tijd en de wil hebben om de seniorenafdeling beter en groter te maken;

 

Taken

 • Beleid maken, actualiseren en communiceren;
 • Notulen opstellen van de vergadering;
 • Wedstrijden/spelers analyseren/bekijken (met name wedstrijdsport);
 • Oefenwedstrijden organiseren;
 • Teamindeling maken;
 • Trainers/coaches zoeken t.b.v. de selectie;
 • Trainingsschema veld en zaal opstellen, samen met de JTC;
 • Sportlink bijhouden (o.a. wedstrijden veld en zaal indelen, teams vullen);
 • Evaluatie gespreken met de teams houden;
 • Wegwijs maken van nieuwe leden;
 • Aanspreekpunt zijn bij bepaalde teams (voor zowel spelers, trainers/coaches);
 • Contact onderhouden met verschillende commissies, wedstrijdsecretariaat;
 • Communicatie verzorgen (o.a. stukjes schrijven voor het krantje, nieuwsbrieven maken, mailbox bijhouden, website vullen);
 • Trainingsmateriaal inventariseren;
 • Trainingsmateriaal verhuizen van het veld naar de zaal en v.v.

 

Alle taken worden verdeeld onder de commissieleden, per lid kan er dan ook een verschil zitten in tijdsbesteding.

Ben je geïnteresseerd? Vul dan snel je naam en email adres in en dan nemen we contact met je op!

 

Naam
Je e-mail

Lid Sponsor- en actiecommissie


Uren

 • 1x per 4 a 5 weken overleg;
 • Organiseren van acties en aanwezig zijn bij deze acties, +/- 4 uur per maand;
 • Administratieve taken verrichten gedurende het seizoen, +/- 4 uur per maand.

 

 

Vaardigheden

 • Goed kunnen communiceren (mondeling e/o schriftelijk);
 • Goed kunnen plannen en organiseren;
 • Creatief, positief en enthousiast zijn.

 

Taken

 • Bedenken en organiseren van acties;
 • Aanwezig zijn bij acties en anderen enthousiasmeren om te helpen;
 • Acties welke door bedrijven worden georganiseerd zoeken, deelnameformulier invullen en/of ideeën inleveren;
 • Benaderen van potentiele sponsoren;
 • Sponsorcontracten opstellen;
 • Nieuwsbrieven sponsoren opstellen;
 • Contact onderhouden met sponsoren van KVA;
 • Contact onderhouden met bedrijven buiten de vereniging;
 • Communicatie uitingen verzorgen (o.a. stukjes schrijven voor het krantje, mailbox bijhouden, berichten op de website en op Facebook plaatsen).

 

Alle taken worden verdeeld onder de commissieleden, per lid kan er dan ook een verschil zitten in tijdsbesteding.

 

Ben je geïnteresseerd? Vul dan snel je naam en email adres in en dan nemen we contact met je op!

 

Naam
Je e-mail

Trainerscoördinator jeugd


Uren per week

 • Regelmatig aanwezig zijn bij trainingen (zelf in te delen);
 • Regelmatig op zaterdag aanwezig zijn bij (bepaalde) wedstrijden (zelf in te delen);
 • Minimaal 2x per seizoen trainersbijeenkomst organiseren;
 • Af en toe overleg voeren met trainers/coaches en JTC.

 

Vaardigheden

 • Gedegen kennis van het spelletje korfbal;
 • Goed kunnen communiceren met trainers/coaches, jeugdspelers en ouders;
 • Goed zaken kunnen uitleggen en overbrengen aan de trainers/coaches en jeugd;
 • Geduldig, positief en enthousiast zijn;
 • Tijd en de wil hebben om de trainers/coaches beter te maken.

 

Taken

 • Trainersplan opstellen en actualiseren en communiceren met trainers;
 • Begeleidt trainers op het gebied van opbouw en oefenstof. Trainers met minder ervaring krijgen daarbij meer aandacht;
 • Is geregeld op het veld en in de zaal aanwezig bij trainingen en wedstrijden van de teams/trainers die begeleidt worden, om te analyseren;
 • Heeft geregeld contact met de trainers/coaches die begeleidt worden;
 • Organiseert trainersbijeenkomsten (begin van het seizoen en minimaal nog 1 keer gedurende het seizoen);
 • Inventariseert welke trainingscursussen er nodig zijn en helpt deze mede organiseren;
 • Begeleidt de talenten (RTC) in overleg met de trainers;
 • Verzorgt samen met de selectie 2 clinics op het veld voor de jeugd;
 • Adviseert JTC met betrekking tot teamindeling en andere zaken;
 • Beschikbaar zij voor individuele gesprekken met spelers. Dit kan zijn ten aanzien van teamindeling, maar ook ten aanzien van problemen met trainer of coach;
 • Met JTC aan het eind van het seizoen het jaar per trainer doornemen en doelen stellen voor komende seizoen.

 

 

Mogelijkheid is aanwezig om de functie op te splitsen voor meerdere personen, waarbij bijvoorbeeld ieder een bepaalde leeftijdscategorie voor zijn/haar rekening neemt.

 

 

Ben je geïnteresseerd? Vul dan snel je naam en email adres in en dan nemen we contact met je op! Of laat dit weten aan de JTC via jtc-kva@live.nl.

 

Naam
Je e-mail

Trainer/coach jeugd


Uren per week:

 • Training 1 a 2x per week ’s avonds;
 • Coaching 1x per week op zaterdag;
 • Voorbereiding trainingen +/- 1 uur per week;
 • Voorbereiding wedstrijden +/- 0,5 uur per week
 • Overleggen met trainerscoördinator, frequentie zelf in te delen.

 

Vaardigheden:

 • Goed met jeugd kunnen omgaan;
 • Goed zaken kunnen uitleggen en overbrengen aan het jeugdteam;
 • Geduldig zijn;
 • Positief en enthousiast coachen;
 • Tijd en de wil hebben om de jeugd dingen aan te leren;
 • Korfbalervaring is geen vereiste (minder ervaren trainers/coaches zullen gekoppeld worden aan een meer ervaren trainer/coach).

 

Taken:

 • Voorbereiding trainingen (o.a. naar aanleiding van het trainersplan);
 • Wedstrijdopstelling maken;
 • Zorg voor een juiste warming up bij zowel training als wedstrijd;
 • Aanwijzingen geven aan de spelers tijdens trainingen en wedstrijden;
 • Contact onderhouden met de scheidsrechter (voorbeeldfunctie);
 • Contact onderhouden met ouders;
 • Overleg voeren met de trainerscoördinator;
 • Voortouw nemen in het organiseren van teamuitjes en het team motiveren om deel te nemen aan activiteiten van KVA.

 

Heb je niet zoveel tijd beschikbaar, maar wil je je wel graag inzetten om de jeugd beter te maken? Wellicht is de invallerspoule trainers/coaches iets voor jou! Dit is een poule van KVA’ers die af en toe een training overnemen van de vaste trainer als die niet aanwezig kan zijn, of een wedstrijd coachen als de vaste coach een keer niet kan.

 

Ben je geïnteresseerd? Vul dan snel je naam en email adres in en dan nemen we contact met je op! Of laat dit weten aan de JTC via jtc-kva@live.nl of door Ivy, Kiki, Wessel of Wendy aan te spreken op het veld!

 

Naam
Je e-mail