Korfbal Vereniging Amstelveen

Veld: Startbaan 1, 1185 XP Amstelveen
Zaal: Pandora 3 1183 KK Amstelveen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 juni om 20.00 uur

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 juni om 20.00 uur

Beste KVA-leden en ouders van KVA-leden,

Via dit bericht willen wij jullie allen van harte uitnodigen om op donderdag 22 juni om 20:00 uur deel te nemen aan de Voorjaars Algemene Leden Vergadering (VALV) in het clubhuis van KVA. 

De VALV wordt geopend met een welkomstwoord van Jonathan, onze interim-voorzitter. Na het welkomstwoord is er gelegenheid om te reageren op de notulen van de Najaars Algemene Ledenvergadering (NALV) van 2022. Hierna wordt het beleidsplan gepresenteerd door het bestuur en commissies, waarin de plannen voor de komende jaren zijn opgenomen. Dit wordt gevolgd door een toelichting van Jonathan op de opgestelde gedragscode. Het laatste onderwerp voor de pauze zijn een tweetal statutenwijzigingen.

Na de pauze zal Erwin, onze penningmeester, de begroting voor het seizoen 2022-2023 presenteren en toelichten. Ook zal er nog aandacht worden besteed aan commissie- en bestuursleden die na vele jaren inzet hebben aangegeven volgend jaar af te treden. Na afloop hopen wij dat iedereen blijft hangen voor een kleine borrel, zodat we gezamenlijk kunnen proosten op de zomer!

Om de vergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zouden wij jullie willen verzoeken om alle vragen vooraf via mail te stellen (bestuur-kva@live.nl). Zo kunnen wij ons voorbereiden en de vragen tijdens de vergadering al behandelen en beantwoorden.
Uiteraard is het mogelijk om prangende vragen te stellen die tijdens de vergadering naar voren komen, maar dit zouden we zoveel mogelijk willen beperken.

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen deze gemaild worden naar het bestuur via bestuur-kva@live.nl. Uiteraard rekenen we op een grote opkomst, mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan graag afmelden via bestuur-kva@live.nl.