Korfbal Vereniging Amstelveen

Veld: Startbaan 1, 1185 XP Amstelveen
Zaal: Pandora 3 1183 KK Amstelveen

Oproep: Kom naar de ledenvergadering op woensdag 29 november

Oproep: Kom naar de ledenvergadering op woensdag 29 november

Beste Leden en Vrijwilligers,Vooruitlopend op onze NALV op 29 november 2023, wil ik jullie namens het bestuur alvast informeren over een belangrijke ontwikkeling binnen onze vereniging. Hoewel dit onderwerp ook op de NALV wordt besproken, vinden wij het belangrijk dat iedereen binnen onze vereniging op de hoogte is van deze situatie. Gezien het feit dat niet alle leden bij onze ledenvergadering aanwezig kunnen zijn, kiezen wij ervoor dit per nieuwsbrief en whatsapp met jullie te delen.

Zoals jullie weten, zijn wij binnen de vereniging altijd op zoek naar vrijwilligers voor hulp bij de vele taken die binnen een sportvereniging moeten worden uitgevoerd. Een vereniging kan niet voortbestaan zonder vrijwilligers. Gelukkig hebben wij al een groot aantal vrijwilligers. Echter, met ons groeiende ledenbestand en onze groeiambities, dient ook ons aantal vrijwilligers te groeien.Om deze reden zijn wij gestart met het RABO Club Support, een ondersteuningsprogramma waarbij wij als bestuur worden geholpen met het verbeteren en moderniseren van ons vrijwilligersbeleid.Dat ons vrijwilligersbestand momenteel niet aansluit bij onze wensen, merken wij ook in het bestuur. Momenteel houdt het bestuur zich (noodgedwongen) nog te veel bezig met de praktische uitvoering van verenigingstaken. Wij merken dan ook dat het bestuur momenteel te weinig handen heeft voor de doelen die wij op korte en lange termijn willen bereiken:

–        Verdere vaststelling en implementatie van het vijfjarig beleidsplan;

–        Moderniseren van de verenigingsstructuur en het opstellen van een taken- en vrijwilligersbestand per Commissie;

–        Moderniseren en het maken van handleidingen voor bestuurs- en commissietaken, die aansluiten bij ons beleidsplan.Daarnaast zijn wij al lange tijd op zoek naar een voorzitter voor de vereniging, een rol die momenteel wordt ingevuld middels een duorol. De plaatsvervangend voorzitter vervult nu ook taken van een algemeen bestuurslid. Meerdere leden zijn voor de voorzittersrol benaderd, zonder succes.Aanvullend op voornoemde vacature moet ik jullie helaas mededelen dat wij met ingang van volgend seizoen nog een andere vacature zullen moeten invullen. Na meerdere jaren als penningmeester actief te zijn geweest, zal Erwin Koning helaas afscheid nemen en deze rol naast zich neerleggen. Dit betekent dat het bestuur een bestuurslid minder krijgt, alsook dat het bestuur een penningmeester mist.Voor de voortzetting van KVA is een voltallig bestuur onmisbaar. Indien wij niet voor het einde van dit jaar een penningmeester en voorzitter hebben, staat de vereniging voor een groot probleem: cruciale taken worden dan niet opgepakt en wij voldoen dan niet aan de noodzakelijke bestuur voorwaarden. Als we allemaal met veel plezier willen blijven korfballen bij KVA, moeten we hier met zijn allen direct actie op ondernemen.Wacht dan ook niet tot het laatste moment (juni 2024) om op te staan en het bestuur te helpen met het invullen van deze rollen, wij ambiëren een warme takenoverdracht. Vanzelfsprekend willen wij niet noodgedwongen een noodvergadering uitschrijven omdat dit probleem niet word opgepakt. Het bestuur ziet de aanmeldingen of de vragen over deze problematiek graag tegemoet via e-mail: bestuur-kva@live.nl. Daarnaast zijn wij natuurlijk ook te benaderen op de club of in de zaal.Met vriendelijke groet, namens het bestuur van KVA,Jonathan van der Horst