Korfbal Vereniging Amstelveen

Veld: Startbaan 1, 1185 XP Amstelveen
Zaal: Pandora 3 1183 KK Amstelveen

De mens achter KVA: Edwin Feenstra

De mens achter KVA: Edwin Feenstra

Na acht en een half jaar legt Edwin Feenstra zijn functie als penningmeester neer.Hij had dit al ruim tevoren aangegeven, zodat er ruim tevoren op zoek kon worden gegaan naar een goede vervanger. Dit geeft meteen een duidelijk beeld van Edwin, over alles wordt nagedacht om vervolgens op een verantwoordelijke wijze te worden opgelost. En dit is een hele prestatie, gezien de tijd en intensiteit die deze functie met zich  mee brengt. Dan valt het niet mee om wekelijks de discipline op te brengen om alle cijfers weer kloppend te maken Tijdens de laatste vergadering werd hij dan ook volkomen terecht in het zonnetje en de bloemen gezet. Want was nou zo kenmerkend voor deze functie en op welke wijze onderscheidde hij zich in de functie van penningmeester, maar ook als bestuurslid?

Door: Kasper Koster

Ik ben met Edwin zelf gaan praten en heb geluisterd naar wat men tijdens de laatste vergadering over hem zei. Het is duidelijk dat Edwin een gepassioneerde perfectionist is.

Vanwege de importantie van de werkzaamheden is het belangrijk dit goed bij te houden, waar gemiddeld zo’n 2 uur per week wel volstaat met uitzonderingen naar boven uiteraard. Want er zijn bepaalde piekmomenten (bv in het begin van het seizoen), wanneer er flink aangepoot moet worden. Hier kan niet nonchalant mee om worden gegaan, want de administratie van de inkomsten en uitgaven van de vereniging dient kloppen, zodat wij hier geen omkijken naar hebben.

Maar dit maakt het werk ook heel onzichtbaar voor de rest van ons. Want het is net als een goede scheidsrechter. Als het goed wordt gedaan val je niet op. Edwin heeft het werk acht en een half jaar goed gedaan, zodat hier nooit een onvertogen woord over viel.

Maar het is wel de ruggengraat van de vereniging. Ieder jaar wordt dan ook de financiële administratie door de Kascontrolecommissie goed doorgenomen en gecontroleerd. Want het kan gebeuren dat de Belastingdienst besluit dit te gaan controleren. Als je dan niet met de administratie bij bent is het ondoenlijk dit alsnog kloppend te maken. Mocht de Belastingdienst dan sluiten op een niet-kloppende financiële administratie, dan wordt KVA hiervoor aansprakelijk geacht.

Ik heb Edwin diverse keren op een vergadering uitleg horen geven over het reilen en zeilen van het financiële beleid. Dit gaf meteen een goed beeld van Edwin, altijd goed voorbereid en paraat om  extra uitleg te geven waar nodig. Meestal is dit niet nodig, omdat alles al helder is weergegeven.

Hoewel Edwin geen boekhoudkundige achtergrond heeft, heeft  hij zich die snel eigen gemaakt. Vooral van de voorgaande penningmeester Roelof heeft Edwin het vak geleerd en is hij door Roelof wegwijs gemaakt in het doolhof van de financiële wereld. Door een goede structuur van de boekhouding en handige instellingen in het boekhoudprogramma worden zoveel mogelijk zaken automatisch afgehandeld. Maar er blijft dus nog genoeg over, wat niet automatisch gaat. Zo zijn er zaken, die slechts één keer per jaar voorvallen, zodat die niet zo snel eigen worden gemaakt, maar ieder jaar weer een puzzel vormen, hoe dit moet worden opgelost. En uiteindelijk moet alles tot op de cent kloppen. Want kasverschil: daar houdt Edwin niet van.

Edwin werkt graag binnen de kaders, die hij overigens zelf van tevoren heel duidelijk afbakent. Dit betekent niet dat hij niet flexibel is. Binnen de kaders probeert hij wel degelijk flexibel met situaties om te gaan, zolang het maar niet het uiteindelijke doel in de weg staan, namelijk een kloppende boekhouding.

Ik kreeg een paar keer te maken met Edwin toen het ging om de inkomsten en uitgaven van de fanclub ‘De Blauwe Reigers’ en toen ik geld probeerde in te zamelen met de verkoop van cd’s en mezelf als verslaggever in te laten huren. Ik wilde van Edwin weten op welke wijze dit aangeleverd diende te worden en wat hij hiervoor nodig had. Geduldig en duidelijk legde hij uit, wat hij van mij nodig had en hoe dit werkte. Zijn uitleg was duidelijk en zeker niet veeleisend. Het ging erom dat het voor hem inzichtelijk was. Alleen dan kan dit aan de leden inzichtelijk worden gemaakt

De schoonheid, waarmee het materiaal werd aangeleverd was voor hem niet van belang. Hij maakte vooral duidelijk waarom hij deze gegevens nodig had.

Edwin maakte duidelijk dat hij mij niet het hemd van mijn lijf wilde vragen en dat ik er niet teveel werk van moest maken. Het moest wel leuk blijven. En dat is de juiste manier om mensen te stimuleren met hun bezigheid verder te gaan.

Maar hoe was Edwin als bestuurslid? Hierbij kan ik alleen maar luisteren naar het oordeel van de overige bestuursleden. Maar de verhalen komen overeen met mijn beeld van Edwin.

Edwin zegt niet zomaar iets ondoordacht. Alles is goed overwogen en afgewogen. Zo stimuleert hij de overige bestuursleden graag om alles vanuit verschillende perspectieven te bekijken en motiveert hij ze door ze van tijd tot tijd met positieve kritieken te overladen.

Als laatste is hij ook nog coach van de D2, die hij op zijn kenmerkende positieve wijze beter probeert te maken. Dit doet hij samen met Ivy, die de trainingen op zich heeft genomen en medecoach is, indien realiseerbaar.

Gelukkig hoeven we geen afscheid te nemen van Edwin als mens of als lid van KVA, helaas wel als penningmeester en bestuurslid. Maar gelukkig is Ruben Holthuizen bereid gevonden de functie van penningmeester over te nemen. Ruben zal de komende tijd zeker nog worden bijgestaan door Edwin om zich de stof eigen te maken.

Ik wil hierbij Edwin bedanken voor zijn tomeloze inzet als penningmeester en bestuurslid en tegelijkertijd Ruben heel veel succes toe wensen als de nieuwe penningmeester.

Een stukje voor Edwin was zeker op zijn plaats. Hij zal ongetwijfeld nog benaderbaar blijven voor de andere bestuursleden om mee te denken, of om advies en wijze raad te geven.