Korfbal Vereniging Amstelveen

Veld: Startbaan 1, 1185 XP Amstelveen
Zaal: Pandora 3 1183 KK Amstelveen

Historie

Op 28 september 1907 wordt door de heer Tiemeyer, docent aan de De Vierde Driejarige HBS in Amsterdam, het initiatief genomen, om een korfbalvereniging op te richten. DVD is de sportvereniging, waar de korfbaltak onderdak krijgt. De vereniging begint met 34 leden, allen afkomstig van de HBS.

In 1908 gaat men zelfstandig verder en wordt de naam gewijzigd in “Amsterdamse Openluchtspelclub De Vierde Driejarige”. Ook wordt dan het besluit genomen, de vereniging open te stellen voor hen, die geen (oud-)leerling zijn van de HBS en in 1913 mogen ook aspirant-leden aan de competitie deelnemen. Dit zorgt ervoor, dat de vereniging gaat groeien en bloeien. Niet alleen in omvang, maar DVD weet in de Nederlandse top mee te draaien. De Tweede Wereldoorlog maakt hieraan een abrupt einde: na de oorlog heeft de vereniging nog maar 40% van haar oorspronkelijke ledental over.

80445-625-469

In 1965 zijn er fusiebesprekingen tussen DED en DVD. DED was opgericht op 12 mei 1909. In augustus 1965 is de fusie een feit en gaan beide clubs door onder de naam DEVD. In 1967 verhuist het Amsterdamse DEVD naar Amstelveen, waar op 15 februari 1969 het nieuwe clubhuis aan de Burgemeester Haspelslaan wordt geopend. Daarmee wordt DEVD de tweede Amstelveense korfbalclub. De eerste, van oorsprong christelijke, club was Amstel, opgericht op 20 oktober 1947 in de Pauluskerk, met als doelstelling, om christelijke jongeren op een verantwoorde manier met sport bezig te laten zijn. Na veel omzwervingen krijgt deze club zijn veld op de Janselaan-Oost, alwaar in 1975 een eigen clubhuis wordt geopend.

Uiteindelijk komen er ook fusiebesprekingen tussen DEVD en Amstel, die op 1 juli 1995 resulteren in een fusie tussen beide clubs met als nieuwe naam KVA. Deze club is in Amstelveen weer volop aan het bouwen aan uitbreiding van het ledental en verhoging van het spelniveau. Anno 2020 heeft de club ongeveer 300 leden en dat is in de korfbalwereld een mooie omvang.

En zo heeft een verzoek aan een leraar op een HBS in Amsterdam geleid tot een korfbalvereniging KVA in Amstelveen, met een ruim 100-jarig verleden. En dat laatste kunnen nog niet veel sportverenigingen in Amstelveen ons nazeggen. Een vereniging met historie, maar ook met een mooie toekomst in het verschiet!