Korfbal Vereniging Amstelveen

Veld: Startbaan 1, 1185 XP Amstelveen
Zaal: Pandora 3 1183 KK Amstelveen

Club van 50

De “Club van 50” zet zich in om verschillende wensen binnen onze vereniging mogelijk te maken. De opbrengsten die gegenereerd worden door de “Club van 50” worden gebruikt voor de gehele vereniging. De “Club van 50” zet zich in om verschillende zaken binnen de vereniging te realiseren. Of dit nu betrekking heeft op senioren, jeugd of ter verbetering van onze accommodatie, de hele vereniging heeft baat bij de opbrengsten van de “Club van 50”.

Iedereen die KVA een warm hart toedraagt kan lid worden. Leden, donateurs, vaders, moeders, teams, commissies of een groep mensen kunnen lid worden van de “Club van 50”, ook kunnen bedrijven natuurlijk lid worden.

Met uw deelname aan de “Club van 50” steunt u de vereniging met een bedrag van € 50,- per seizoen. Wilt u meer doneren, dan kan dat uiteraard ook. Uw naam wordt vermeld op het “Club van 50”-bord in de kantine van KVA. Het jaar loopt gelijk aan het verenigigsjaar van 1 juli t/m 30 juni.

Leden van de “Club van 50” bepalen zelf op welke manier men KVA steunt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met kvasponsoring@gmail.com.